Zebrania organizacyjne i pierwsze konsultacje z rodzicami odbędą się w naszej szkole 20 i 21 września 2017 roku.

Klasy 1-3 – 20 września – Plan zebrań

Klasy 4-7 – 21 września – Plan zebrań

* Przed zebraniami o 16.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie na temat programu nauczania i uczestnictwa w lekcjach Wychowania do życia w rodzinie dla rodziców uczniów klas 4-7.