KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.,
2 Zebranie Klasowych Rad Rodziców i Prezydium Rady Rodziców 12  września 2017 r.,
3 Zebrania organizacyjne 20, 21 września 2017 r.,
4 Konferencja Szkoła Rodzicom 17  października  2017 r.,
5 Wszystkich Świętych

! dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

1 listopada 2017 r.,
6 Zebrania/Konsultacje dla rodziców 14, 15 listopada 2017 r.,
7 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2017 r.,

1 stycznia 2018 r.,

8 Bale Karnawałowe 10, 11 stycznia 2018 r.
9 Ferie zimowe:  29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

woj.  pomorskie

10 Zebrania okresowe 13, 15 lutego 2018 r.,
11 Prezydium Rady Rodziców 20 lutego 2018 r.
12 Dzień Otwarty marzec 2018
13 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca 2018 r., ? 3 kwietnia 2018 r.
14 Zebrania/Konsultacje dla rodziców 24, 25 kwietnia 2018 r.,
15 Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty kwiecień 2018 r.,
16 Święto Pracy

! dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

1 maja 2018 r.,
17 Święto Uchwalenia Konstytucji 3-Maja

! dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

3 maja 2018 r.,
18 Konsultacje Rodziców 16, 17 maja 2018 r.,
19 Dzień ustawowo wolny

Boże Ciało

! dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

31 maja 2018 r.,
20 Prezydium Rady Rodziców 5 czerwca 2018 r.,
21 II Szkolny Festiwal Nauki 4 – 9 czerwca 2018 r.,
22

 

Festyn szkolny 9 czerwca 2018 r.,
23

 

 

Spotkanie Rodziców Przyszłorocznych Klas Pierwszych

Przyszłorocznych Klas Czwartych

13 czerwca 2018 r.,
24 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r.,
25 Ferie letnie 23 czerwca 2018 r., –  31 sierpnia 2018 r.
26 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych – rok szkolny 2018/2019
3 września 2018 r.,
  Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustanowione przez Dyrektora Szkoły
Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustanowione przez Dyrektora Szkoły,

organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

2 XI 2017 r. wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy
3 XI 2017 r. wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy
30 IV 2018 r. wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy
2 V 2018 r. wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy
4 V 2018 r. wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy

1 VI 2018 r. wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy