REGULAMINY

  1. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA EDUKACJIWCZESNOSZKOLNEJ
  2. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA
  3. REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO
  4. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU  SZKOŁY
  5. REGULAMIN POBYTU UCZNIA W SZKOLE
  6. REGULAMIN WYCIECZKI
  7. REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA
  8. SZKOLNE PRAWO UCZNIOWSKIE
  9. ZASADY DOJAZDÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM
  10. ZASADY I REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH