Pedagog szkolny

p. Agnieszka Okrucińska – Winnicka

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

poniedziałek – 8:00 – 10:00 13:00-15:00

wtorek – 8:00 – 10:30, 13:00 – 15:00

środa – 11:30 – 14:30

czwartek –  9:30 – 12:30, 13:00 -16.30
piątek – 8:00 – 11:00

 

Główną formą pracy pedagoga jest:

poradnictwo (dotyczy uczniów, rodziców i nauczycieli),
działalność profilaktyczna i psychoedukacyjna,
interwencje środowiskowe,
wspieranie działalności wychowawczej nauczycieli przez prowadzenie zajęć otwartych i integracyjnych,
opracowanie i udostępnianie przygotowanych materiałów,
opieka pedagogiczna nad świetlicą socjoterapeutyczną,
pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,
współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami, m.in.: z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Policją i innymi.

p. Iwona Dąbrowska

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

poniedziałek – 8:00 – 11:30

wtorek – 12:30 – 15:00

środa – 12:30 – 15:30
czwartek – 8:00 – 11:30

piątek – 14:00 – 15:00