Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że złożony w ramach przedmiotowego konkursu wniosek Miasta
i Gminy Sztum został przekazany do oceny. Na etapie prowadzonej oceny Urząd Miasta zostalł zobowiązany przez Komisję Przyznającą Granty do zweryfikowania, czy składający oświadczenie są uprawnieni do ubiegania się o wsparcie.

Zgodnie z informacją Komisji Przyznającej Granty oświadczenia uznaje się prawidłowo potwierdzone przez Wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami:  zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie członka rodziny (krewnych w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków, opiekunów prawnych) w zlikwidowanym PPGR może być np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie ZUS, zaświadczenie KOWR wpisy w starym dowodzie osobistym, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, itp.

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie krewnego w PPGR należy złożyć do dnia 10 grudnia 2021 roku w  Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, (II piętro pokój 46)  tel. 55 640 63 27


My Christmas Card – konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza
w Sztumie do szkolnego konkursu “My Christmas Card”.

(więcej…)
Read More

Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o wynikach Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Wielka Ojczyzna? Poezja Artystów Wielkiej Emigracji dla klas IV- VIII szkół podstawowych. Celem konkursu było poznanie utworów polskich poetów Wielkiej Emigracji: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Krasińskiego oraz rozwijanie uzdolnień twórczych wśród młodych ludzi. Konkurs został zorganizowany dla uczczenia przypadającego na ten rok  Roku Norwidowskiego. Do udziału w konkursie zgłosiło się sześć szkół, poziom przygotowania i recytacji utworów był bardzo wysoki. Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, pasję i serce włożone w recytację przepięknej, aczkolwiek trudnej poezji  artystów Wielkiej Emigracji. Nauczycielom i opiekunom gratulujemy tak zdolnej młodzieży, dziękujemy za pomoc w przygotowaniu swoich podopiecznych i udział w konkursie.

Oto nagrodzeni:

1.     miejsce: Julia Strąk, SP nr 1 w Sztumie

2.     miejsce: Aleksandra Cichacka, ZS w Czerninie

        Maria Święcicka, SP nr 2 w Sztumie

3.     miejsce: Karolina Ganiacz ZS w Starym Targu

         Aleksandra Nazarewicz SP nr 2 w Sztumie

Wyróżnienia:

1.     Paulina Warlikowska, SP w Mikołajkach Pomorskich

2.     Hanna Urbańska, ZS w Starym Targu

3.     Maria Strąk, SP w Szropach

Prosimy o osobisty odbiór nagród do dnia 19.11.2021r. w sekretariacie szkoły.


Wyniki Konkursu Drzewo Roku


ROK 2021 ROKIEM NORWIDOWSKIM


Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Miasto i Gmina Sztum przygotowuje wniosek w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ? Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? ?Granty PPGR?.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych lub średnich:

(więcej…)
Read More

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI- ZMIENIONA FORMUŁA na ON- LINE

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku z rosnącym ryzykiem zakażenia SARS-COV- 2 informujemy, iż przewidziana w regulaminie formuła stacjonarna Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Wielka Ojczyzna? Poezja Artystów Wielkiej Emigracji została zmieniona na formułę on- line.

Prosimy o nagrywanie filmików recytacji wierszy i przesyłanie na adres mailowy podany  w regulaminie (e.muntowska@sp2sztum.pl) do dnia 9 listopada 2021 r. Instrukcja nagrywania filmików oraz przesyłania podana jest w załączniku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 listopada 2021 r. na stronie internetowej Organizatora ( http://sp2sztum.pl), laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową.  

(więcej…)
Read More

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Serdecznie zachęcamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim  ?Wielka Ojczyzna? Poezja Artystów Wielkiej Emigracji? dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych.

Regulamin, karta zgłoszenia oraz zgoda na udział w konkursie znajdują się poniżej. 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sp2sztum/public_html/nowa/wp-includes/functions.php on line 5107