Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 37/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r.

Załącznik Nr 1,5-8 do Regulaminu organizacji pracy szkoły od 12.04.-18.04.2021r.


Komunikat


Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku, 12.04.2021r. do piątku 16.04.2021r. ponownie ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, który polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).
Kształceniu na odległość nadal podlegają uczniowie klas I-VIII.
Kształcenie na odległość w klasach I-VIII oraz oddziale przedszkolnym dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia innych rozwiązań. Wówczas rodzic/prawny opiekun dziecka/ucznia zobowiązany jest złożyć Wniosek do dyrektora szkoły dotyczący realizacji zajęć na terenie szkoły.
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej uczniów klas I-III oraz sprawowanie opieki nad dziećmi z oddziału przedszkolnego na terenie szkoły dotyczą dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ze zwalczaniem COVID-19.
Opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły szkoła organizuje na Wniosek rodziców. Wnioski stanowią Załączniki do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 12.04. 2021r. do 18.04. 2021r. i znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Autobusy szkolne kursują zgodnie z rozkładem.
Dla dzieci/uczniów objętych opieką świetlicową istnieje możliwość korzystania z obiadów.
Konsultacje dla klas 8 w trybie stacjonarnym zostają zawieszone.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 12.04.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

Życzę zdrowia.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka BoguckaZarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 36/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 29 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.

Załączniki od 5-8 do Regulaminu organizacji pracy szkoły od 29.03.-11.04.2021r.


Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 35/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

Załącznik do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 26 marca 2021r.  do 11.04. 2021r.


Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku, 29.03.2021r. do piątku 9.04.2021r. ponownie ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, który polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).
Kształceniu na odległość nadal podlegają uczniowie klas I-VIII.
Kształcenie na odległość w klasach I-VIII oraz oddziale przedszkolnym dotyczy również zajęć specjalistycznych
(m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia innych rozwiązań. Wówczas rodzic/prawny opiekun dziecka/ucznia zobowiązany jest złożyć Wniosek do dyrektora szkoły dotyczący realizacji zajęć na terenie szkoły.
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej uczniów klas I-III oraz sprawowanie opieki nad dziećmi z oddziału przedszkolnego na terenie szkoły dotyczą dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ze zwalczaniem COVID-19. Opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły szkoła organizuje na Wniosek rodziców. Wniosek stanowi Załącznik do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 26 marca 2021r. do 11.04. 2021r. i znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Autobusy szkolne kursują zgodnie z rozkładem.
Dla dzieci/uczniów objętych opieką świetlicową istnieje możliwość korzystania z obiadów.
Konsultacje dla klas 8 w trybie stacjonarnym zostają zawieszone.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 26.03.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym
Librus Synergia.

Życzę zdrowia.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Bogucka


komunikat


Konkurs

W związku z zaistniałą sytuacją – pandemia COVID-19 oraz nauki zdalnej podajemy informacje dotyczące konkursu.
XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem ?Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy?.
Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Praca plastyczna wykonana jest przez uczestnika konkursu w formacie A-3, w dowolnej technice, z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenia w czasie transportu. Pracy nie należy oprawiać. Zgłoszenie udziału w konkursie i prace plastyczne należy złożyć w terminie do 31.03.2021 r. wraz z informacją na temat danych osobowych i ich przetwarzania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku /poniżej dołączone są wzory
informacji do kopiowania/.
Prace można dostarczać:

  • do szkoły – przed sekretariatem ustawiony jest karton; zostawić prace opisane z
    dołączonymi zgodami
    lub
  • bezpośrednio dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Sztumie, ul. Słowackiego 1.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sp2sztum/public_html/nowa/wp-includes/functions.php on line 4755