Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
chciałabym przypomnieć, że nauka zdalna została przedłużona do 7 czerwca 2020r.
W związku z powyższym nadal pozostajemy w domach i realizujemy materiał poprzez e-dziennik i inne wypracowane formy kontaktu. Jednocześnie informuję, że od 25 maja 2020r. rozpoczęliśmy już realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje dla uczniów klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych oraz wznowiliśmy pracę biblioteki szkolnej w godzinach 12.00-16.40. Od 1 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas 1-7 i klas 8 z innych przedmiotów niż egzaminacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS w oparciu o Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19. Cz.I i cz.II. Procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Koronawirus- zasady bezpieczeństwa. Harmonogramy uczestnictwa uczniów w ww zajęciach zostaną opracowane na podstawie wypełnionych przez Państwa załączników 1a-1d (w zależności od rodzaju zajęć) załączniku 2 i załączniku 3 oraz po analizie możliwości organizacyjnych placówki dostosowanych do wymogów sanitarnych i potrzeb uczniów. Dbając o bezpieczeństwo uczniów, nadal zalecamy bezpieczną formę konsultacji z nauczycielami poprzez komunikatory.

Z poważaniem
dyrektor szkoły
Agnieszka Bogucka


Komunikat dyrektora

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że nauka zdalna została przedłużona do 7 czerwca 2020r. W związku z powyższym nadal pozostajemy w domach i realizujemy materiał poprzez e-dziennik i inne wypracowane formy kontaktu.
Jednocześnie chciałabym poinformować, że od 25 maja 2020r. umożliwiamy opiekę w świetlicy szkolnej, zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych, pracę biblioteki szkolnej w godzinach 12.00-16.40, natomiast od 1 czerwca 2020r. konsultacje dla uczniów klas 1-7. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w ścisłym rygorze sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS w oparciu o Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19. Cz.I i cz.II.
Procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Koronawirus- zasady bezpieczeństwa. Harmonogramy uczestnictwa uczniów w ww zajęciach zostaną opracowane na podstawie wypełnionych przez Państwa załączników 1a-1d (w zależności od rodzaju zajęć) załączniku 2 i załączniku 3 oraz po analizie możliwości organizacyjnych placówki dostosowanych do wymogów sanitarnych i potrzeb uczniów.
Dbając o bezpieczeństwo uczniów, nadal zalecamy bezpieczną formę konsultacji z nauczycielami poprzez komunikatory.

Z poważaniem

dyrektor szkoły

Agnieszka Bogucka

Proszę o bieżące śledzenie  komunikatów.


Wspomnienia o Janie Pawle II


Polska…

Ona- ta jedyna, cudowna, piękna – Polska. Swe miejsce ma w sercu każdego Polaka. Piszą o niej wielcy poeci, zwykli ludzie, dzieci… W nieopisany sposób przypomina o sobie w powiewie wiatru, zapachu zboża późnym latem, wierszu poety czy ojczystym słowie…


Witaj Maj, 3 Maj…


Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

informuję, że od 4.05.2020r. do 24.05.2020r. sekretariat szkoły pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30, szkoła czynna jest w godzinach 8.00-15.00.

W związku z utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 nadal zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 55 640-63-53 oraz mailowy sp2_sztum@op.pl.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Agnieszka Bogucka


Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie, informuję, że na czas od 1 do 6 maja 2020r. zmienia się organizacja pracy szkoły.

1 maja 2020r. (piątek) przypada Święto Pracy. Ten dzień jest ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Lekcje nie odbędą się.

4,5,6 maja 2020r.(poniedziałek, wtorek, środa) zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 4/2019-20    z dnia 16.09.2019r. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 również są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

Z uwagi na pandemię zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej na terenie szkoły  nie odbywają się już od dnia 16 marca 2020r.

W związku z powyższym naukę zdalną w e- szkole rozpoczynamy po krótkiej przerwie 7 maja 2020r.(czwartek).

Wszystkim życzę bezpiecznego i spokojnego odpoczynku oraz zregenerowania sił na kolejne tygodnie nauki szkolnej.

Jednocześnie informuję, że pamiętając o zbliżającym się Dniu  Flagi Narodowej i 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowano dla uczniów  prezentację i inne materiały dydaktyczne dotyczące obchodów, które zostaną zamieszczone w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły oraz fb.

Zachęcam społeczność szkolną do zapoznania się z materiałami i rodzinnego świętowania.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Agnieszka Bogucka


Komunikat

Rekrutacja dzieci spoza obwodów (do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021) realizowana była od 6 kwietnia (w przypadku wolnych miejsc) po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu i zakończyć miała się podaniem listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów 27 kwietnia 2020r.

W związku z obecną sytuacją, czas podania do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów przedłuża się na dzień 8 maja 2020 r.

Wniosek do pobrania (poza obwodem) znajduje się w zakładce 2019-2020 /Rekrutacja/ zapisy do 1 klasy. Proszę pobrać wniosek i przesłać na adres mailowy stworzony na potrzeby rekrutacji.

 sp2.rekrutacja@isztum.pl